Proč je pro nás tak důležité, abychom pili čistou vodu?

image_47

Vše o pitné vodě s MUDr. Františkem Zámolou: Díl první

Je nutné si také uvědomit, že život vznikl ve vodě, a to se promítá i do fungování lidského těla. Zhruba 70-75 % naší tělesné hmotnosti tvoří voda. Jsou V ní rozpuštěny všechny chemické látky, živiny & vůbec všechno, co je potřeba k udržení homeostázy (u živých organismů to je schopnost udržovat stabilní vnitřní prostředí, i když se vnější podmínky mění - pozn. red.). Voda tedy funguje jednak jako rozpouštědlo, jednak udržuje naši tělesnou teplotu na konstantní úrovni (přes potní žlázy dochází k ochlazování organismu), dále ovlivňuje prostřednictvím enzymů funkci trávení nebo i odvádí škodlivé látky z těla... Bez vody je trávení a vylučování u lidí zcela nemožné.

  Tělesnou tekutinu lze nahradit jakýmkoli nápojem. Mléko, ovocné džusy, čaj, hustá polévka, ale také ovoce nebo zelenina jsou plné vody. Potravou a nápoji přijímá člověk denně asi dva litry vody. Kromě toho uvnitř našeho organismu cirkuluje ve formě slin, žaludečních šťáv, žluči, slinivkové a střevní tekutiny ještě dalších sedm litrů vody za den.

  Ve stáří se podíl vody v těle zmenšuje na úkor tuku. Navíc s přibývajícím věkem klesá pocit žízně, a proto by starší lidé, u nichž velmi snadno dochází k dehydrataci, měli obzvláště dbát na dodržování pitného režimu. Obecně ale můžeme říct, že voda je maximálně důležitá pro lidský organismus v jakémkoli věku.

 

Jak jsme na tom s kvalitou vody dnes? Zlepšuje se? Bohužel, co se týká kvality vody, musím konstatovat, že se zhoršuje. Stále se totiž vyvíjejí nové průmyslové látky, chemikálie, léky atd., a ty se dostávají zpět do vody. Sedm miliard lidí vyprodukuje tolik odpadních látek, že to má vliv na kvalitu vody na celém světě.

  Vodu musíme pít čistou! Většina vodovodních kohoutků obsahuje znečištěnou vodu naředěnou do přijatelných norem. Přesto mnoho lidí, kteří dbají na kvalitu konzumovaného jídla, tento aspekt úplně přehlíží. Pijí vodu z vodovodních kohoutků nebo z nádrží, které obsahují vodu přefiltrovanou pouze karbonovým či jiným filtrem, aby chutnala lépe. Pak jsou naplnění nečistými tekutinami, které znečišťují jejich svaly, orgány a mozek. Jestli děláte totéž, je to velká chyba. Žádný stroj nemůže správně fungovat, když je zanesen špinavým olejem.

  Je pravdou, že v České republice se každoročně pravidelně provádí analýza pitné vody už devatenáct let a data pak zpracovává Ministerstvo zdravotnictví ČR a ukládá je do informačního systému PiVo. Kvalita pitné vody je upravována několika zákony - nejdůležitějším právním předpisem v této oblasti je rámcová evropská směrnice o vodě (Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě) a zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. jedná se ale o velmi komplexní problém, protože vodohospodáři odebírají vzorky vody většinou, jen když opouští úpravnu. Ale její kvalitu ovlivňuje i samotné potrubí, kde se mohou rozmnožit bakterie, probíhá tam koroze, chlorové sloučeniny, které se používají k dezinfekci a mohou být zdraví škodlivé, cestou reagují s potrubím. Voda, která nám vytéká z kohoutku, je tedy úplně jiná než ta, která odtéká z vodárny.

   I přes ujištění odpovědných orgánů nejsou z pitné vody běžnými postupy úpravy ve Všech případech úplně odstraněny látky, jako jsou kontraceptiva, antidepresiva, nesteroidní antirevmatika proti bolesti atp. Ideální by proto bylo, kdyby si každý pro vlastní použití přefiltroval pitnou vodu pomocí reverzní osmózy. Je alarmující, že každý se dnes stará o to, co jí, jak kvalitní vzduch dýchá, ale už málo z nás se stará o to, co pijeimage_2 Autor:
Důvod proč redakce